Rehabiliteringsteknologi

Med teknologiassistert rehabilitering mener man rehabilitering som gjennomføres og overvåkes av en terapeut, hvor man benytter rehabiliteringsteknologi. Flere vitenskapelige undersøkelser viser til fordelene med robotassistert teknologi, både ved akutt rehabilitering og rehabilitering på et senere stadium.

Rehabiliteringsteknologi er teknologi som er planlagt for medisinske formål, hvor målet er å forbedre pasientens funksjonsevner.

Vanligvis benytter man rehabiliteringsteknologi ved nevrologiske skader og sykdommer, som cerebrovaskulære forstyrrelser, hjerne- og ryggmargsskader, MS og Parkinson. Bruken av rehabiliteringsteknologi øker også stadig i behandlingen av muskel- og skjelettskader.

Det finnes mange typer rehabiliteringsteknologi til mange forskjellige bruksformål. Rehabiliteringsteknologien har i seg selv ingen egenverdi, men den er et hjelpemiddel for terapeuten.

 

Robotikk – utøver en bevegelse helt eller delvis for pasienten

Assisterende teknologi – gjør bevegelsen lettere å utføre, fungerer for eksempel som ryggrad

Ved hjelp av sensorteknikk kan man følge med på bevegelsen eller kraften og overføre dette til et interaktivt miljø

I den virtuelle verdenen blir pasienten plassert i et miljø som føles virkelig

Brain Computer Interface (BCI) utnytter hjernens elektriske aktivitet og kobler den til et ytre responssystem ved hjelp av en datamaskin

Kontakt oss

Liri Vefring

Salgsspesialist, Rehabilitering Fysioterapeut
+47 40394277

Ville Tuominen

Business Director
+358407520988