Bevegelseslaboratorier og Tredemøller

I det moderne bevegelseslaboratoriet kan vi måle og undersøke menneskets bevegelser og faktorene som påvirker disse svært omfattende. Det er også viktig å integrere alle målingsinstrumenter, den virtuell verdenen og bevegelsesunderlaget/tredemøllen så langt dette er mulig. På denne måten går håndteringen av dataene betydelig lettere og raskere.

Tradisjonelt sett er gangen undersøkt ved at pasienten går over en kraftplate på gulvet, som er styrt ved hjelp av bevegelsesdeteksjonssystemer. I praksis har det lave antallet totalanalyser (1-3) likevel vist seg å være en utfordring. I tillegg har testpersonens konsentrasjon på funksjonene som skjer på kraftplaten også vist seg å være utfordrende. Derfor anbefales det nå integrerte tredemøllesystemer, hvor man kan utføre flere tester og analyser med et betydelig større antall trinn om dagen. I tillegg kan man om ønskelig innstille testsituasjonen slik at pasienten ikke vet når dataene lagres.

Kobling av en virtuell verden til en instrumentell tredemølle og et bevegelsesgjenkjenningssystem gir helt nye muligheter i undersøkelsen av nevrologiske pasienter, geriatriske og idrettsutøvere. For eksempel kan dual task-undersøkelser og applikasjoner få stor betydning i fremtidens rehabilitering og opplæring.

CAREN

Den topp avanserte bevegelseslaboratoriehelheten CAREN (computer assisted rehabilitation environment) skaper et unikt trenings- og undersøkelsesmiljø for akkurat de sansene man ønsker å trene eller undersøke ved hjelp av en virtuell virkelighet og en flerdimensjonal tredemøllehelhet. Ved å kombinere flere motoriske funksjoner utfordrer man de kognitive funksjonene i kropp og sinn samt posisjonssansen og propriosepsjonen. CAREN gjør bl.a. trening og undersøkelse av hele kroppens bevegelsessanser, balanse og perseptuelle motorikk samt motorisk læring og gjennomføring av omfattende ganganalyser mulig å gjennomføre.

CAREN – Motekmedical.com

MOTEK GRAIL

Motek Grail er et moderne og helhetlig bevegelseslaboratorium som gjør at man kan utføre omfattende analysering av bevegelse, balanse og energinivå. Enheten danner en 3D-menneskemodell av brukeren, som gjør det mulig å utføre observasjon i sanntid samt en mer nøyaktig vurdering av testresultatene. En virtuell verden koblet til tredemøllens bevegelse skaper virkelighetsnære utfordringer i treningen, som f.eks. snubling eller å vike unna hindre. Den virtuelle verdenen utfordrer også med oppgaver som skal utføres samtidig, som f.eks. kombinasjonen av bevegelse av armene mens man løper eller går. På denne måten får man samtidig testet kroppens evne til å tilpasse seg endringer under bevegelse.

Ved hjelp av enheten kan man også utføre målinger av fysisk belastning samt vurdering og måling av persepsjonelle motoriske ferdigheter og kognitive og nevrofysiologiske funksjoner.

GRAIL – Motekmedical.com

M-GAIT

M-Gait er en modulær tredemølle som i hovedsak tilrettelegger for gjennomføring og undersøkelse av gange- og bevegelsesanalyser. Tilleggsdelene som kan kobles til M-Gait gjør det mulig å få en helhetlig løsning, som er nøye skreddersydd etter kundens behov, og som gir en helt ny type mulighet for undersøkelse.

Man kan koble én eller flere tilleggsdeler til enheten. Tilleggsegenskapene består av virtuell virkelighet, bevegelseskameraer, vektavlastning, perturbasjon og dynamisk skråstilling og gynging.

M-Gait – Motekmedical.com

H/P/COSMOS TESTMØLLER OG GANGREHABILITERINGSLØSNIGNER

h/p/cosmos er en tysk produsent av spesialtredemøller som har operert i bransjen siden 1988 og vært med på å definere bransjens standarder og krav. I utviklingen av utstyret tas det alltid hensyn til behovene, ergonomien og sikkerheten til både personene som testes og de som utfører testen. Tredemøllene oppfyller alle standardene som er satt for medisinsk utstyr.

Tredemøller og testmøller

Størrelsen og hastighetsklassene samt det andre ekstrautstyret til testtredemøllen bestemmes alltid spesielt for hvert enkelte tilfelle, slik at helheten oppfyller kundens behov på en fullkommen måte. Det lønner seg å kontakte Fysiolines eksperter allerede i testrommets planleggingsfase, slik at vi finner en optimal funksjonell løsning som passer akkurat ditt formål.

Vi anbefaler også å bruke sikkerhetsbøyle med nødstansfunksjon til testtredemøllene, slik at man kan garantere for sikkerheten til personene som testes under alle forhold, og slik også skape en trygghetsfølelse som gjør at man yter maksimalt under testen.

Tredemøller for gangrehabilitering

Mulighetene til å skreddersy produktene gjør at gangrehabiliteringsløsningene fra h/p cosmos passer til nesten alle lokaler. Bredden på tredemøllene varierer fra smale møller på 55 cm til store møller med en bredde på opp til 350 cm. Starthastigheten er alltid lav, på 0,1 km/t. Den dynamiske vektvektavlastningen og sikkerhetsbøylen velges slik at dette passer til helheten.

Tilbudet av ekstrautstyr er stort (f.eks. lange og justerbare håndstøtter og bakkegange nedover), og størstedelen av ekstrautstyret kan også legges til helheten senere. Man kan også koble til kraftplate, trykksensor, andre ganganalyseringsprogrammer og virtuelle verdener samt teknologier som benytter utvidet virkelighet til tredemøllen.

 

H/P/COSMOS PRODUKTER:

Pluto

Pulsar

Venus

Saturn

QUALISYS MOTION CAPTURE-KAMERAER

Qualisys motion capture-kameraer for analyse av menneskelig biomekanikk og sportsforskning. Kjernen i Qualisys sine produkter er deres motion capture-kameraer, som ble utviklet for 30 år siden og produseres til den dag i dag i Sverige. Kombinert med spesialiserte software-moduler, tilbyr systemet en komplett løsning for bevegelsesopptak, som kan brukes til forskningsformål – direkte fra dataopptak til analyse og rapport.

Qualisys tilbyr svært høy kvalitet og presisjon i sine opptak, hvor all dataopptak samles i en usammenlignbar intuitiv dataflyt.

Qualisys er kompatibel med flere tredjeparts leverandører og utstyr, som kraftplater, EMG systemer etc. Analoge signaler tillater enkel tilgang til analyse av samtlige data i Visual3D, MotionMonitor, MATLAB eller andre biomekaniske analyse-løsninger.

Som et tillegg kan man også legge til sportsmoduler til CTM (Qualisys Track Manager) software, som lar deg strømme din egen arbeidsflyt ved å automatisere repetitive oppgaver.

 

NORAXON

Noraxon er spesialisert på forskningsløsninger innenfor biomekanikk og menneskelige bevegelsesmålinger, og tilbyr en rekke maskinvare- og programvareprodukter, inkludert EMG-sensorer, motion-capture systemer og analyseprogramvarer, for å støtte omfattende studier av fysiske bevegelser og muskelaktivitet. Noraxon-teknologiene tar sikte på å forbedre forståelsen og ytelsen gjennom nøyaktige målinger og analyser innen idrettsvitenskap, rehabilitering, ergonomi og forskning.

 

EMG ULTIUM

Ultium EMG-systemet fra Noraxon er en banebrytende løsning designet for datainnsamling med høy-fidelity elektromyografi (EMG), som muliggjør detaljert analyse av muskelaktivitet. Den integreres sømløst med biomekaniske analyseverktøy, og tilbyr uovertruffen presisjon og fleksibilitet for forskning og kliniske applikasjoner. Dette systemet er ideelt for de som ønsker å forstå nyansene i menneskelig bevegelse og muskelfunksjon med høyeste nøyaktighet.

EMG KJERNE

EMG Core-systemet fra Noraxon er designet for strømlinjeformet, brukervennlig elektromyografi (EMG) datainnsamling, og tilbyr en balanse mellom enkelhet og ytelse. Det er en ideell løsning for utøvere og forskere som trenger pålitelig muskelaktivitetsanalyse i et kompakt, brukervennlig format. Dette systemet støtter ulike applikasjoner, og legger vekt på tilgjengelighet og effektivitet uten at det går på bekostning av kvaliteten på data som fanges opp for vurdering av muskelfunksjon.

Kontakt oss

Liri Vefring

Salgsspesialist, Rehabilitering Fysioterapeut
+47 40394277

Ville Tuominen

Business Director
+358407520988